Kulüp olarak İzcilik ve bisiklete sevdamız var Onun için buradayız, çünkü her şeyin sevmekle başladığının farkındayız..

İzci Andı, Anlamı ve Tarihçesi

İZCİ ANDI

Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.

“TANRIYA OLAN VAZİFE” nedir? Hiç yaratıcımızın sizden ne beklediğini düşündünüz mü? Tanrı sizin büyümenizi ve öğrenmenizi ve aktif olmanızı ister. İzcilikte birlikte oynadığımız oyunlar ve yaptığımız faaliyetlerle bunları öğrenerek büyürsünüz.

“VATANA KARŞI VAZİFE” nedir? Vatanımızın sonsuza kadar ayakta durabilmesi için bizim çalışmamız gereklidir. Unutulmamalıdır ki bizden önce gelenler bu uğurda canlarını bile seve seve vermişlerdi.

“İZCİ TÜRESİNE UYMAK” nedir? Evet, aslında 10 maddelik türemizi teker teker sıralasak andımız çok uzun olur öyle değil mi? İzci andında “türe” diyerek aşağıda ele alacağımız türenin tamamına uymaya da yemin etmiş oluyorsunuz.

“BAŞKALARINA HER ZAMAN YARDIMDA BULUNMAK” nedir? Aslında insan ile hayvanı birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. İnsanlar birbirilerine yardımcı olabilirler. İşte biz izciler insan olmanın gereği bu kuralı hiç unutmaz ve sürekli olarak uygularız.

“BEDENCE SAĞLAM”  Tanrının bize vermiş olduğu vücudumuzu olabildiğince geliştirmek ve korumak zorundayız. Bedence sağlam olmak ile engelli olmayı birbirine karıştırmamamız gerekir. Önemli olan verileni koruyabilmek ve geliştirebilmektir. Bu yüzden neredeyse tüm sporlar izciliğin içinde birer uzmanlık olarak görülür.

“FİKİRCE UYANIK” olmak, kapasitesini tam manasıyla bilemediğimiz beynimizi gereği gibi kullanabilmektir. Sürekli uygulama ve eğitimler yaparak zihnimizi geliştirebiliriz. Hem yeni fikirler üreterek toplumun gelişmesine katkıda bulunuruz hem de kötü fikirlere karşı hazırlıklı oluruz.

Biz kendimizi “AHLÂKÇA DÜRÜST TUTTUĞUMUZ” yani güzel ahlâklı hale getirdiğimiz zaman, yanımızda olmaktan zevk duyan insanlar görmeye başlarız. Ahlâk bulaşıcıdır. İyi ya da kötü ahlâklı kimselerin yanında bulunmak kişiyi yakınında bulunduğu arkadaşına benzetir.  Bizim güzel ahlâklı olmamız sayesinde yakın çevremizden başlamak üzere bütün insanların ahlâkının düzelmeye başladığını görürüz.

Herkes “ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ” yapmaya çalışır. Okulda, oyun oynarken ve izcilikte yapabildiğimizin en iyisini yapmaya olan azmimizi göstermek için biz izciler böyle söylüyoruz. Unutmayalım ki vatanını en çok seven, vazifelerini en iyi yapandır.

“ŞEREFİM ÜZERİNE” ifadesi, bu andın sizin gerçekten tutmak istediğiniz bir söz olduğunu gösterir. Bu yüzden and içmeden önce bir adaylık süresi geçiriyorsunuz ki ne için söz verdiğinizi iyi öğrenesiniz.

“AND İÇMEK”, yemin etmek, söz vermek çok önemli ve ciddi bir olgudur. İnsanın değeri verdiği sözü yerine getirme oranı ile ölçülebilir. Bu yüzden insanlar sözlerini, yeminlerini, andlarını ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye uğraşırlar.

1930 Andı:

Tanrıya ibadet ve büyüklerime itaat edeceğime, daima vicdanlı, vazifesini tanır,
kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime, vatanımı sevip sulh ve
harp zamanlarında fedakârlıkla hizmet yapacağıma ve izci türesine baş eğeceğime namusum ve
şerefim üzerine söz veririm.

1943 Andı:

Türk vatan ve istiklalini, Türkiye Cumkuriyetini koruyacağıma,
ödevimi her şeyden üstün tutacağıma, disiplinli ve saygılı ve şefkatli olacağıma
namusum ve şerefim üzerine and içerim.

1949 Andı:

Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getirmek, başkalarına her zaman yardımda bulunmak,
izci türesine uymak, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için
elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine söz veririm.

1950 Günümüz İzci Andı:

Tanrıya vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, İzcilik türesine, uyacağıma
başkalarına her zaman yardımda bulunucağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve
ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.

 

 
Comments

No comments yet.